ข่าวสารและโปรโมชั่น

โซลาร์เซลล์เป็นพลังงานสะอาดที่ผลิตจากแสงอาทิตย์ เป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนและไม่มีวันหมด ไม่มีมลพิษ ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองหรือก๊าซพิษ ช่วยลดปัญหาโลกร้อนและภาวะเรือนกระจก

 • Home
 • ข่าวสารและโปรโมชั่น

ในยุคสมัยที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรง การแสวงหาแหล่งพลังงานสะอาดและยั่งยืนกลายเป็นภารกิจสำคัญของทุกภาคส่วน

Solar Genius ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ในยุคสมัยที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรง การแสวงหาแหล่งพลังงานสะอาดและยั่งยืนกลายเป็นภารกิจสำคัญของทุกภาคส่วน
Keyword : ติดตั้งโซลาร์เซลล์, โซลาร์เซลล์, โซล่าร์เซลล์, โซลาเซลล์, โซล่าเซลล์, Solar cell

ในยุคสมัยที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรง การแสวงหาแหล่งพลังงานสะอาดและยั่งยืนกลายเป็นภารกิจสำคัญของทุกภาคส่วน หนึ่งในนั้นคือ "ภาคอุตสาหกรรม" ซึ่งเป็นผู้ใช้พลังงานรายใหญ่ การติดตั้ง "แผงพลังงานโซลาร์เซลล์" ในโรงงานจึงกลายเป็นทางเลือกใหม่ที่ได้รับความสนใจอย่างมาก

ข้อดีของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในโรงงาน

 • ลดค่าไฟ: แผงโซลาร์เซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าได้เอง ช่วยลดการพึ่งพาไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่งผลให้ค่าไฟถูกลงอย่างมีนัยสำคัญ
 • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน: โรงงานสามารถติดตั้งระบบควบคุมการใช้พลังงาน ช่วยให้บริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาด ไม่ปล่อยมลพิษทางอากาศและก๊าซเรือนกระจก ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดี: การใช้พลังงานสะอาดแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

ประเภทของระบบโซลาร์เซลล์สำหรับโรงงาน

 • ระบบโซลาร์รูฟท็อป: ติดตั้งบนหลังคาโรงงาน เหมาะกับพื้นที่ที่มีจำกัด
 • ระบบโซลาร์ฟาร์ม: ติดตั้งบนพื้นดิน เหมาะกับพื้นที่กว้างขวาง

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาก่อนติดตั้ง

 • ขนาดพื้นที่: พื้นที่หลังคาหรือพื้นดินที่มีสำหรับติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์
 • งบประมาณ: ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์
 • การออกแบบ: การออกแบบระบบให้เหมาะสมกับความต้องการของโรงงาน
 • การติดตั้ง: เลือกบริษัทติดตั้งที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
 • การบำรุงรักษา: แผงโซลาร์เซลล์ต้องการการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ

ตัวอย่างการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในโรงงาน

 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปบนหลังคาสาขาเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศ
 • บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ติดตั้งระบบโซลาร์ฟาร์มขนาดใหญ่เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง

แนวโน้มการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในอุตสาหกรรม

คาดการณ์ว่า "การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในอุตสาหกรรม" จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุผลหลัก ดังนี้:

 • เทคโนโลยีพัฒนา: เทคโนโลยีแผงโซลาร์เซลล์มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ต้นทุนลดลง: ราคาแผงโซลาร์เซลล์มีแนวโน้มลดลง
 • นโยบายภาครัฐ: ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด

"การติดตั้งแผงพลังงานโซลาร์เซลล์ในอุตสาหกรรมโรงงาน" กับ "Solar Genius" คือ ทางเลือกใหม่เพื่ออนาคตสีเขียวของ "โรงงานอุตสาหกรรม" ช่วยให้โรงงานประหยัดค่าไฟ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

หากลูกค้าท่านใดสนใจ Solar Genius พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำผลิตภัณฑ์ และดูแลบริการหลังการขายให้กับคุณแบบครบครัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่📲
www.solargenius-thailand.com 
Line: @solargenius
โทร. 087-269-2465 (คุณเฟิร์น)